Avspärrningsstolpar, köstolpar med band

Avspärrningsstolpar som passar vid all typ av avskärmning. Kromade med svarta rullband.

30 av den här modellen finns nu i vårt hyrlager. Längd på repet är 2m.

#Avspärrnings rep  #Avspärrningsstolpar

Denna produkt går att hyra