Monterram - att hyra

Kategorier: Montersystem

Monterram är en lösning där vi installerar 2 lodräta lister/rör (för tex ljusupphängning) där vi "ramar" montern som vilar på ett eller flera ben.

Då allt är beroende av vilket montersystem vi använder och storlek så kan detaljutseendet bli olika men alla lösningar ser i stort sett ut som den på bilden.

Pris är per löpmeter.

Denna produkt går att hyra