Pipndrapes

Med våra Pipes and Drapes kan vi skärma av lokaler snabbt och effektivt men även flytta avskärmingar vid behov utan inga ingrepp på övrig produktion.

Ca 3 meter är höjden för våra normal drapes men vi har även material för att sätta avskärmingar med detta system steglöst upp till en höjd av 6 meter.

Denna produkt går att hyra