Truckhjälp - att hyra

Hjälp med truck, kostnad per lyft/pall.

Alternativ

Trucklyft lossning från lastbil

Artikelnummer: 0240

Hjälp att lasta in på mässan.

Trucklyft lastning till lastbil

Artikelnummer: 0241