Pipes & Drapes

Med hjälp av våra Pipes and Drapes kan du skärma av lokaler snabbt och effektivt, ni kan även flytta avskärmningar vid behov utan ingrepp på övrig produktion.

Ca 3 meter är höjden för våra normaldrapes men vi har även material för att sätta avskärmningar med detta system på en höjd av 6 meter.

Pipes & Drapes

Med hjälp av vår smidiga Pipes and Drapes kan du skärma av l…
Finns i Silver & Svart