Hållbarhet på mässor - Hur ditt företag kan bidra till en grönare framtid

Personal Thom Andersson Sv

Thom Andersson

thom@massupport.se

Wooden Infinity Shape With Circular Business Economy Environment Icons White Background Future Sustainable Investment Growth Reduce Environmental Pollution Concept

I en värld där miljömedvetenhet blir allt viktigare, spelar även mässindustrin en kritisk roll. Att organisera och delta i mässor innebär ofta en omfattande användning av resurser - allt från material för montrar till energiförbrukning. Idag kommer vi att utforska hur ditt företag kan göra mässor mer hållbara och därmed bidra till en grönare framtid.

Förståelse för miljöpåverkan

Innan vi dyker in i specifika strategier, är det viktigt att förstå hur mässor traditionellt påverkar miljön. De vanligaste faktorerna inkluderar:

 • Användning av icke-hållbara material: Traditionella mässmontrar byggs ofta med material som inte är återanvändbara eller återvinningsbara.
 • Energianvändning: Mässor kräver ofta mycket energi för belysning, ljudsystem och digital utrustning.
 • Avfall: Mässor genererar betydande mängder avfall, från trycksaker till förpackningsmaterial.

Välja miljövänliga material

Ett av de första stegen mot en mer hållbar mässa är att välja rätt material. Här är några tips:

 • Återvunna och återvinningsbara material: Välj material som enkelt kan återvinnas eller som redan är tillverkade av återvunnet material. Detta inkluderar både byggnadsmaterial för montrar och trycksaker.
 • Biologiskt nedbrytbara alternativ: För engångsartiklar som mässbroschyrer eller förpackningar kan biologiskt nedbrytbara material vara ett hållbart alternativ.
 • Långsiktigt tänkande: Designa mässmontrar med återanvändning i åtanke. Modulära och anpassningsbara designelement kan användas om och om igen, vilket minskar behovet av nya material för varje mässa.
Visualisering av hållbarhet

Energi-effektivitet och avfallsminimering

Förutom materialval, finns det andra viktiga överväganden för att minska mässans miljöpåverkan:

 • Energibesparingar: Använd energieffektiv belysning som LED-lampor. Optimera användningen av naturligt ljus och överväg energibesparande strategier för all teknisk utrustning.
 • Digitalisering: Minska behovet av tryckt material genom att använda digitala alternativ. QR-koder, digitala broschyrer och appbaserade interaktioner kan dramatiskt minska pappersförbrukningen.
 • Avfallshantering: Se till att det finns tydliga system på plats för återvinning och kompostering. Uppmuntra utställare och besökare att delta i dessa initiativ.

Genom att införliva dessa strategier kan ditt företag spela en viktig roll i att skapa mer hållbara mässor. Att välja miljövänliga material, fokusera på energieffektivitet och minimera avfall är inte bara bra för planeten, utan det skickar också en stark signal till kunder och samarbetspartners om ditt företags miljöengagemang.

Visualisering av miljövänlig transport

Transport och logistik

Transport och logistik är viktiga aspekter att överväga när det gäller mässors miljöpåverkan:

 • Klimatsmarta transportalternativ: Uppmuntra användning av kollektivtrafik, cykel eller andra miljövänliga transportmedel för både personal och besökare. För frakt av montermaterial, välj transportföretag som använder miljövänliga fordon eller kompenserar för koldioxidutsläpp.
 • Lokalt samarbete: Samarbete med lokala leverantörer minskar inte bara transportavstånden utan stöder också den lokala ekonomin.

Hållbar eventhantering

Hållbarhet på mässor handlar inte bara om fysiska aspekter, utan också om hur evenemanget hanteras:

 • Digital registrering och biljettering: Minska pappersanvändningen genom att använda digitala lösningar för registrering och biljettförsäljning.
 • Virtuella alternativ: Erbjuda hybrid- eller helt virtuella mässalternativ kan avsevärt minska den totala miljöpåverkan genom att minska behovet av fysisk närvaro, resor och materialanvändning.
Miljöns framtid ligger i våra händer

Uppmuntra och utbilda

Att göra ditt företags mässnärvaro mer hållbar är inte bara en intern process. Det handlar också om att engagera och utbilda andra:

 • Engagemang av partners och leverantörer: Arbeta tillsammans med utställningsdesigners, leverantörer och evenemangslokaler för att säkerställa att de delar din hållbarhetsvision.
 • Utbilda besökare och kunder: Använd din mässmonter och marknadsföringsmaterial för att informera om hållbarhetsåtgärder och uppmuntra besökare till miljövänliga handlingar.

Kontinuerlig förbättring och feedback

Hållbarhetsarbete är en kontinuerlig process. För att verkligen göra en skillnad är det viktigt att regelbundet utvärdera och förbättra dina strategier:

 • Feedbacksystem: Uppmuntra feedback från både personal och besökare om hållbarhetsinitiativ. Detta kan ge värdefulla insikter för framtida förbättringar.
 • Hållbarhetsrapportering: Överväg att skapa rapporter om ditt företags miljöpåverkan och framsteg inom hållbarhet, och dela dessa med intressenter och allmänheten.

Genom att integrera dessa hållbarhetsåtgärder kan ditt företag bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som det stärker sitt varumärke och uppmuntrar andra inom branschen att följa efter. En grönare mässa är inte bara bra för miljön, utan den kan också leda till nya affärsmöjligheter och en starkare relation med miljömedvetna kunder och partners.


Fler artiklar

Lagret 220616 12

Är du vår nya stjärna?

Vi är inne i en mycket expansiv period och söker därför fler kollegor till vår verksamhet i Linköping.

Tältbygge Sommar 2022

Tips för att lyckas som en tältmontör

Tältbygge i Ljungby sommaren 2022

Mässmonter 2023

Bygga en lyckad monter på mässa

Bygga en lyckad mässmonter

Massbyggnation Blogg

Utmaningar inom mässbyggnation

Det är ofta svårt att få ihop alla rörliga delar när man bygger en mässa. Vi på Mässupport delar med oss av några tips och saker man bör tänka på!

Many Transport Trucks Parked Service Station Sunset Ai Generative

Mässans logistik: En djupdykning i transport och utmaningar

När du går in genom entrén till en mässa och ser alla de imponerande montrarna, produktdemonstrationerna och människorna som myllrar omkring tänker du sannolikt sällan på all den planering, logistik och transport som ligger bakom för att få allt på plats.